REVICOLIN

Prvý entero- a histamíno-špecifický produkt pri problémoch s dráždivým črevom a histamínovou intoleranciou

Od januára 2022